Abonament Antykorupcyjny

Abonament Antykorupcyjny

– szkolenia antykorupcyjne, materiały dydaktyczne, certyfikaty
– analizy funkcjonujących procedur antykorupcyjnych, propozycje rozwiązań systemowych
– Kodeks/Polityka Antykorupcyjna/przygotowanie procedury postępowania pracownika w przypadku zdarzenia korupcyjnego
– Dekalog Antykorupcyjny dla pracowników oraz Dekalog Antykorupcyjny dla przełożonych.

Złoty Abonament Antykorupcyjny

– szkolenia antykorupcyjne, materiały dydaktyczne, certyfikaty
– analizy funkcjonujących procedur antykorupcyjnych, propozycje rozwiązań systemowych
– Kodeks/Polityka Antykorupcyjna/przygotowanie procedury postępowania pracownika w przypadku zdarzenia korupcyjnego
– Dekalog Antykorupcyjny dla pracowników oraz Dekalog Antykorupcyjny dla przełożonych
– analiza ryzyka korupcji
– przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów, w tym ich anonimizacja
– antykorupcyjne spotkania informacyjne z pracownikami (indywidualne lub grupowe)
– wsparcie merytoryczne w sytuacjach kryzysowych związanych z korupcji.

Platynowy Abonament Antykorupcyjny

– szkolenia antykorupcyjne, materiały dydaktyczne, certyfikaty
– analizy funkcjonujących procedur antykorupcyjnych, propozycje rozwiązań systemowych
– Kodeks/Polityka Antykorupcyjna/przygotowanie procedury postępowania pracownika w przypadku zdarzenia korupcyjnego
– Dekalog Antykorupcyjny dla pracowników oraz Dekalog Antykorupcyjny dla przełożonych
– analiza ryzyka korupcji
– przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów, w tym ich anonimizacja
– antykorupcyjne spotkania informacyjne z pracownikami (indywidualne lub grupowe)
– wsparcie merytoryczne w sytuacjach kryzysowych związanych z korupcji
– audyt antykorupcyjny
– wewnętrzne procedury postępowania na wypadek wejścia organów ścigania
– pomoc w realizacji nowych obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem korupcji
– praktyczny Poradnik Antykorupcyjny dla pracowników/Polityka Prezentowa
– inne zagadnienia w uzgodnionym zakresie (np. norma ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jawności życia publicznego, dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów)

W celu dopasownia oferty do Państwa potrzeb zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego z Akademią Antykorupcyjną.
Kontakt: info@akademiaantykorupcyjna.pl tel. 720 912 445 lub 22 298 54 45