Oferta

Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji i organizacji

1. Szkolenia antykorupcyjne: podstawowe, doskonalące oraz dla kadry zarządzającej.
2. Szkolenia z zakresu bezpiecznego biznesu, etyki, zarządzania ryzykiem korupcyjnym, międzynarodowego prawa antykorupcyjnego.
3. Oferta specjalna: szkolenia antykorupcyjne w ramach „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020”.
4. Weryfikacja uczciwości pracowników pod kątem udziału w nadużyciach i korupcji.
5. Analiza ryzyka korupcji, badania i ocena odporności na korupcję.
6. Przygotowanie kompleksowych antykorupcyjnych programów profilaktycznych.
7. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów antykorupcyjnych i etycznych.
8. Prowadzenie wewnętrznych postępowań w zakresie podejrzeń korupcji, oszustw, wyłudzeń i innych spraw gospodarczych.
9. Wdrażania Systemów Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcji (SPZK).
10. Prowadzenie infolinii antykorupcyjnej, obsługa zgłoszeń e-mailowych.
11. Wdrażanie skutecznych programów etyki zawodowej, opracowywanie kodeksów etycznych.
12. Przygotowywanie Strategii/Polityk/Kodeksów Antykorupcyjnych oraz antykorupcyjnych procedur wewnętrznych.
13. Reprezentacja we współpracy z organami ścigania.
14. Zewnętrzne metody oceny i kontroli korupcji w organizacji.
15. Przygotowywanie i realizacja kompleksowych projektów w zakresie antykorupcji.
16. Analiza przypadków korupcji w sprawach krajowych i zagranicznych.
17. Pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu profesjonalnie przygotowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa antykorupcyjnego.
18. Wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw korupcyjnych i gospodarczych.
19. Przygotowywanie medialnych kampanii antykorupcyjnych.
20. Przygotowywanie antykorupcyjnych programów społecznych.
21. Outsorsing zadań z zakresu bezpieczeństwa antykorupcyjnego.
22. Sprawy specjalne związane z dostępem do informacji niejawnych.