Oferta

Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji i organizacji

 • Doradztwo w zakresie metodologii prowadzenia spraw korupcyjnych i ekonomicznych
 • Weryfikacja uczciwości pracowników
 • Badanie i ocena odporności na korupcję
 • Proces Certyfikacji
 • Przygotowanie programów profilaktycznych
 • Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów w tematyce antykorupcji
 • Prowadzenie postępowań w zakresie podejrzeń korupcji, oszustw, wyłudzeń i innych spraw gospodarczych
 • Prowadzenie szkoleń antykorupcyjnych
 • Wdrażanie systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcji (SPZK)
 • Prowadzenie infolinii antykorupcyjnej, obsługa zgłoszeń internetowych
 • Wdrażanie programów etyki zawodowej, doradztwa etycznego
 • Przygotowywanie Polityk Antykorupcyjnych
 • Reprezentacja we współpracy z organami ścigania
 • Przygotowywanie projektów unijnych w zakresie antykorupcji
 • Analiza przypadków w sprawach krajowych i zagranicznych
 • Pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu profesjonalnie przygotowanych kadr w zakresie gospodarczym i korupcyjnym
 • Wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw korupcyjnych i gospodarczych
 • Przygotowywanie medialnych kampanii antykorupcyjnych
 • Przygotowywanie antykorupcyjnych programów społecznych
 • Sprawy specjalne związane z dostępem do informacji niejawnych