Szkolenia antykorupcyjne

Ponad 150 przeprowadzonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania korupcji, ponad 5000 osób przeszkolonych. Nasze szkolenia antykorupcyjne są bardzo praktyczne, organizujemy scenki symulacyjne, omawiamy case study spraw korupcyjnych, przygotowujemy zajęcia warsztatowe, prace zespołowe. Na bieżące odpowiadamy na wszelkie pytania, konsultujemy zgłaszane zagadnienia merytoryczne. Na wszystkich etapach na bieżąco sprawdzana jest aktywność i wiedza uczestników poprzez pytania kontrolne i warsztatowe ćwiczenia praktyczne. Na początku i na końcu szkolenia możliwy krótki test sprawdzający przyrost praktycznej wiedzy uczestników (10 pytań). Dodatkowo na zakończenie szkolenia przeprowadzone mogą być ankiety ewaluacyjne, obejmujących zebranie opinii nt. jakości przeprowadzonego szkolenia.

Nasze szkolenia antykorupcyjne są unikalne, prowadzone przez profesjonalnych trenerów, praktyków z doświadczeniem w Policji i CBA.

Uczestnicy konferencji - szkolenie antykorupcyjnego

Czas szkolenia

Antykorupcyjne szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne prowadzimy standardowo w wymiarze od 2 do 8 godzin lekcyjnych. Istnieje również możliwość przygotowania szkoleń dłuższych 2-3 dniowych w zależności od Państwa potrzeb.

Miejsce szkolenia

Aby ułatwić pracownikom udział w szkoleniach w większości zajęcia prowadzimy w miejscu pracy. Na indywidualne życzenia organizujemy również doskonalenie poza miejscem pracy w salach od 20 do 100 osób.

Certyfikaty

W ramach zajęć, których program szkolenia obejmuje co najmniej 4 godziny lekcyjne zakończone testem wiedzy antykorupcyjnej, wszystkim którzy pozytywnie go zaliczyli wydajemy specjalne imienne Certyfikaty Akademii Antykorupcyjnej.
Instytucje, które przeszkoliły:
– co najmniej 100 pracowników lub
– nie mniej niż 25 % zatrudnionych
otrzymają Certyfikaty firmowe lub korporacyjne.

Podstawowe szkolenie antykorupcyjne

Zagadnienia proponowane do omówienia na podstawowym szkoleniu antykorupcyjnym (zakres 3-6h lekcyjne):

 1. Korupcja- podstawowe definicje: korupcja, korzyść majątkowa, osobista, funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, etyka itp.
 2. Skala korupcji w Polsce i na świecie.
 3. Obalamy mity korupcyjne.
 4. Systemowe sposoby ograniczania korupcji (prewencja, wykrywanie, zwalczanie, analiza).
 5. Profilaktyka antykorupcyjna (informacja, edukacja).
 6. Przedstawienie skutecznego systemu kompleksowych szkoleń antykorupcyjnych dla pracowników.
 7. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.
 8. Ustawa Antykorupcyjna (oświadczenia majątkowe, rejestr korzyści).
 9. Niekaralne formy korupcji (nepotyzm, kumoterstwo, kuplerstwo, konflikt interesów).
 10. Jak rozpoznawać pierwsze symptomy korupcji w organizacji.
 11. Wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji (sygnaliści, audyt, kontrola zarządcza).
 12. Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 13. Organizacja skutecznego systemu zgłaszania podejrzeń korupcji -sygnaliści w organizacji.
 14. Konsekwencje korupcji (formy korupcji, odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna).
 15. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji.
 16. Case study – analiza przypadków spraw korupcyjnych w Polsce.
 17. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce.
 18. Postrzeganie społeczne korupcji – badania opinii społecznej.

Specjalistyczne szkolenie antykorupcyjne

Tematyka szkoleń:

 1. Korupcja jako zjawisko społeczne. Kiedy i dlaczego uczciwi ludzie biorą łapówki?
 2. Korupcja definicje oraz jej skala w Polsce i na świecie.
 3. Systemowe sposoby zapobiegania i walki z korupcją.
 4. Szkolenia antykorupcyjne na stanowiskach zagrożonych korupcją – specyfika i szczególne wymagania programowe.
 5. Podstawowe szkolenia antykorupcyjne nowo zatrudnianych pracowników.
 6. Zarządcze szkolenia antykorupcyjne – jak budować skuteczne bezpieczeństwo antykorupcyjne organizacji.
 7. Strategie, Polityki, Kodeksy Antykorupcyjne i Etyczne.
 8. Antykorupcyjne procedury wewnętrzne w organizacji.
 9. Polityka prezentowa – przyjąć czy odmówić.
 10. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.
 11. Polska ustawa antykorupcyjna.
 12. Metody przeciwdziałania korupcji w urzędzie – lepiej zapobiegać niż zwalczać.
 13. Przygotowywanie wydawnictw, broszur, stoisk wystawienniczych, konferencji.
 14. Oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści.
 15. Sygnaliści (ang. Whistleblowers)- telefoniczne, mailowe lub osobiste możliwości kontaktu.
 16. Budowanie etosu pracowniczego w organizacji.
 17. Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 18. Procedury wyjaśniania podejrzeń korupcji.
 19. Analizy ryzyka korupcji (instytucjonalne oraz stanowiskowe).
 20. Typowanie obszarów zagrożonych korupcją w organizacji.
 21. Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 22. Outsorsing jako ekspercka pomoc zewnętrzna w przypadku problemów korupcyjnych.
 23. Indeks Percepcji Korupcji.
 24. Zarządzanie a korupcja. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji.
 25. Międzynarodowe prawo i doświadczenia w zwalczaniu korupcji.
 26. Korupcja urzędnicza a gospodarcza – podstawowe różnice.
 27. Zewnętrzne metody oceny i kontroli korupcji.
 28. Norma ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi – wdrożenie i certyfikacja.
 29. Automatyczne narzędzia wykrywania zagrożeń korupcyjnych.
 30. Dziedziny najbardziej zagrożone korupcją w najbliższych latach.
 31. Czy warto walczyć z korupcja?
 32. Standardowe i niestandardowe sposoby ograniczania korupcji.
 33. Nowe regulacje prawne antykorupcyjne w Polsce: ustawa o jawności życia publicznego, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, dyrektywa o ochronie sygnalistów.
 34. Zasady współpracy z organami ścigania
 35. Czy jesteśmy przygotowani na wejście organów ścigania.
 36. Systemy antykorupcyjne jako jeden z elementów skutecznego systemu Compliance.