Szkolenia antykorupcyjne

Czas szkolenia

Antykorupcyjne szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne prowadzimy standardowo w wymiarze od 2 do 8 godzin lekcyjnych. Istnieje również możliwość przygotowania szkoleń dłuższych 2-3 dniowych w zależności od Państwa potrzeb.

Miejsce szkolenia

Aby ułatwić pracownikom udział w szkoleniach w większości zajęcia prowadzimy w miejscu pracy. Na indywidualne życzenia organizujemy również doskonalenie poza miejscem pracy w salach od 20 do 100 osób.

Certyfikaty

W ramach zajęć, których program szkolenia obejmuje co najmniej 4 godziny lekcyjne zakończone testem wiedzy antykorupcyjnej, wszystkim którzy pozytywnie go zaliczyli wydajemy specjalne imienne Certyfikaty Akademii Antykorupcyjnej.
Instytucje, które przeszkoliły:
– co najmniej 100 pracowników lub
– nie mniej niż 25 % zatrudnionych
otrzymają Certyfikaty firmowe lub korporacyjne.

Podstawowe szkolenie antykorupcyjne

Zagadnienia proponowane do omówienia na podstawowym szkoleniu antykorupcyjnym (zakres 4h lekcyjne)

 1. Korupcja- podstawowe zagadnienia (def. korupcji, korzyść majątkowa, osobista, funkcjonariusz publiczny itp.)
 2. Korupcja na świecie -poziom i jej mierniki
 3. Skala korupcji w Polsce
 4. Systemowe sposoby walki z korupcją (prewencja, wykrywanie , zwalczanie, analiza)
 5. Profilaktyka antykorupcyjna (informacja, edukacja)
 6. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
 7. Ustawa Antykorupcyjna (oświadczenia majątkowe, rejestr korzyści)
 8. Niekaralne formy korupcji (nepotyzm, kumoterstwo, kuplerstwo, konflikt interesów)
 9. Pierwsze symptomy korupcji w urzędzie
 10. Wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji (sygnaliści, audyt, kontrola zarządcza)
 11. Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji
 12. Konsekwencje korupcji (formy korupcji, odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna)
 13. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji
 14. Analiza przypadków
 15. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce
 16. Postrzeganie społeczne korupcji – badania opinii społecznej

Specjalistyczne szkolenie antykorupcyjne

Tematyka szkoleń:

 • Korupcja jako zjawisko społeczne. Kiedy i dlaczego uczciwi ludzie kradną?
 • Korupcja definicje oraz jej skala w Polsce
 • Systemowe sposoby zapobiegania i walki z korupcją
 • Strategie, Polityki, Kodeksy Antykorupcyjne i Etyczne.
 • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
 • Ustawa antykorupcyjna
 • Metody przeciwdziałania korupcji w urzędzie – lepiej zapobiegać niż zwalczać
 • Przygotowywanie wydawnictw, broszur, stoisk wystawienniczych, konferencji
 • Oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści
 • Sygnaliści (ang. Whistleblowers)- telefoniczne, mailowe lub osobiste możliwości kontaktu.
 • Budowanie etosu organizacji
 • Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji
 • Zasady współpracy z organami ścigania
 • Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 • Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • Outsorsing jako ekspercka pomoc zewnętrzna
 • Zarządzanie a korupcja. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji w zespole
 • Doświadczenia międzynarodowe w zwalczaniu korupcji
 • Korupcja w instytucji państwowej a firmie , przedsiębiorstwie
 • Zewnętrzne metody oceny i kontroli korupcji
 • Automatyczne narzędzia wykrywania zagrożeń korupcyjnych
 • Dziedziny najbardziej zagrożone korupcją w najbliższych latach
 • Czy warto walczyć z korupcja?