Akademia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zakres szkoleń, audytów i doradztwa to:
1. Bezpieczeństwo osobowe.
2. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne.
3. Bezpieczeństwo antykorupcyjne.
4. Bezpieczeństwo informacji.
5. Bezpieczeństwo osób i obiektów

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

1. ppłk rez. dr Tomasz Białek – wieloletni oficer służb i jednostek specjalnych. Swoje bogate doświadczenie zdobywał pełniąc służbę w kraju jak i podczas wielu misji zagranicznych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery od bezpośredniej realizacji do pełnienia przez lata funkcji kierowniczych. Jednocześnie prowadzi od lat działalność naukową wzbogacając swoje doświadczenia o aspekty teorii zarządzania bezpieczeństwem i filozofii bezpieczeństwa. Łączenie praktyki z teorią to silny elementem realizowanych z przez niego szkoleń i audytów. Ma to również pozytywny wpływ na skuteczny wymiar doradztwa w zakresie bezpieczeństwa