Aktywne Społeczeństwo Obywatelskie

Tytuł zadania: Aktywne Społeczeństwo Obywatelskie.

Opis zadania/cel projektu: zwiększenie zaangażowania obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę samoorganizacji w zakresie zgłaszania zauważonych nieprawidłowości w Polsce.

Wartość dofinansowanie: 212000 PLN, całkowita wartość zadania: 212000 PLN.

Planowane do realizacji działania projektowe opisane są w broszurze informacyjnej.

Pliki do pobrania:

Broszura informacyjna projektu Aktywne Społeczeństwo Obywatelskie

1. Materiał promocyjny

2. Materiał promocyjny

3. Materiał promocyjny

4. Materiał promocyjny

5. Materiał promocyjny

6. Materiał promocyjny

7. Materiał promocyjny

8. Materiał promocyjny

9. Materiał promocyjny

10. Materiał promocyjny

11. Materiał promocyjny

12. Materiał promocyjny

13. Materiał promocyjny

14. Materiał promocyjny

15. Materiał promocyjny

Filmy na naszym kanale w serwisie YouTube:

1. Film edukacyjny – Norma ISO 37002

1. Spot informacyjny ASO