AML szkolenia, procedury, ocena ryzyka prania pieniędzy

 

Szkolenia z zakresu AML – Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finasowaniu Terroryzmu obejmują następujące zagadnienia:

 1. Przypomnienie pojęć podstawowych pranie pieniędzy, finasowanie terroryzmu, PEP, beneficjant rzeczywisty, transakcje ponadprogowe, powiązane i podejrzane itp
 2. Przykłady spraw dotyczących prania pieniędzy
 3. Organizacja Systemy AML w Polsce
 4. Zadania instytucji współpracujących i obowiązanych w zakresie realizacji wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu
 5. Dlaczego Instytucja Obowiązana musi mieć Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 6. Niezbędne elementy Procedury AML w kontekście wymogów ustawowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
 7.  Rola i zadania Kadry Kierowniczej w zakresie stosowania ustawy
 8. Analiza i ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
 9. Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klientów
 10. Identyfikacja klienta PEP, obowiązki pracownika w kontakcie z PEP zasady nawiązywania stosunków gospodarczych z PEP, analizie ryzyka współpracy z PEP, raportowanie transakcji PEP-
 11. Zasady rejestracji i raportowania transakcji do GIIF
 12.  Wsparcie pracowników w zakresie typowania transakcji podejrzanych
 13. Kontrola, szkolenia, organizacja systemy sygnalistów
 14. Przygotowanie Instytucji do kontroli GIIF
 15. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych
 16. Zasady udostępniania informacji o klientach i transakcjach
 17. Zasady wstrzymania transakcji
 18. Ochrona informacji
 19. Odpowiedzialność karna i finansowa
 20. Podsumowanie, dyskusja nad poprawą procesów, co przeszkadza w stosowaniu procedur, jak usprawnić pracę a jednocześnie być zgodnym z Ustawą, podsumowanie, wręczenie certyfikatów.

Oceny Ryzyka w Instytucji Obowiązanej związanego z praniem pieniędzy oraz finasowaniem terroryzmu w kontekście wymogów ustawowych oraz Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finasowania Terroryzmu opracowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów:

 1. Wymogi Ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu w zakresie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
  1. Czynniki mające wpływ na ryzyko prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
  2. Warunki niższego ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
  3. Okoliczności wystąpienia wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
 2. Ryzyko prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu w świetle dyrektywy 2015/849
 3. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu (KORPPFT)
  1. metodyka przygotowania pierwszej KORPPFT
   1.  szacowanie ryzyka prania pieniędzy
    1. ryzyko podstawowe prania pieniędzy
    2. ryzyko szczątkowe prania pieniędzy
    3. ryzyko ogólne prania pieniędzy
   2. szacowanie ryzyka finasowania terroryzmu
    1. ryzyko podstawowe finasowania terroryzmu
    2. ryzyko szczątkowe finasowania terroryzmu
    3. ryzyko ogólne finasowania terroryzmu
  2. Scenariusze ryzyka prania pieniędzy
  3. Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu
 4. Szacowanie ryzyka PPiFT zawarte w Ocenie Ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finasowaniem terroryzmu odnosząca się do działalności Instytucji Obowiązanej
 5. Podsumowanie​