Antykorupcyjny monitoring działalności państwa – Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Materiały opracowane w ramach projektu Antykorupcyjny monitoring działalności państwa mogą być wykorzystane przy obowiązkowym podaniu autorstwa na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 – Na tych samych warunkach (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl) „

Pliki do pobrania:

Pobierz broszurę informacyjną projektu Antykorupcyjny Monitoring Działalności Państwa

Informacja nr 1 postępy realizacji projektu ANTYKORUPCYJNY MONITORING DZIAŁANOŚCI PAŃSTWA

Informacja nr 2 postępy realizacji projektu ANTYKORUPCYJNY MONITORING DZIAŁANOŚCI PAŃSTWA

Informacja nr 3 postępy realizacji projektu ANTYKORUPCYJNY MONITORING DZIAŁANOŚCI PAŃSTWA

Metodyka antykorupcyjnej analizy aktów prawnych

Międzynarodowe rozwiazania w zakresie antykorupcyjnej analizy aktów prawnych I

Międzynarodowe rozwiązania w zakresie antykorupcyjnej analizy aktów prawnych II

Ekspertyzy:

Ekspertyza nr 1 Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ekspertyza nr 2 Ustawa o dodatku węglowym

Ekspertyza nr 3 Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Ekspertyza nr 4 Uchwała Sejmiku o zmianie uchwały antysmogowej

Filmy na naszym kanale w serwisie YouTube:

  1. Przeciwdziałanie korupcji w sektorze publicznym:https://www.youtube.com/watch?v=Mxpo6ven5NY
  2. Przeciwdziałanie korupcji w biznesie:https://www.youtube.com/watch?v=Yr0-qWQgdMA
  3. Etyka jako główny element przeciwdziałania korupcji:https://www.youtube.com/watch?v=sZIclyRsUJc
  4. ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi:https://www.youtube.com/watch?v=Ivas6rF_HJI
  5. Sygnalista w systemie wykrywania korupcji:https://www.youtube.com/watch?v=KeilAvwEaFU