Adam Maruszczak

Generał Policji. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podyplomowych studiów Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju. Pełnił służbę w Policji od 1990 do 2014 roku, niezmiennie w pionie kryminalnym. W latach 2009-2013 dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Prowadził i nadzorował wiele spektakularnych spraw dotyczących zwalczania zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie kraju jak i za granicą, w zakresie przestępczości kryminalnej, narkotykowej i ekonomicznej (w tym korupcyjnej). Przygotował założenia i projekt nowelizacji Ustawy o Policji dotyczący wydzielenia Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji.