Sławomir Śnieżko

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji państwowej i w biznesie. Przez ostatnie 10 lat zarządzał dużymi strukturami organizacyjnymi oraz pełnił wysokie stanowiska w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oraz korporacjach finansowych. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii i Akademii FBI. Aktualnie zajmuje się działalnością doradczą.