Centrum Myśli Antykorupcyjnej – Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2025-2030

Tytuł zadania: Centrum Myśli Antykorupcyjnej.

Opis zadania/cel projektu: wypracowanie propozycji Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2025-2030 (tzw. Strategii Antykorupcyjnej).

Wartość dofinansowanie: 168000 PLN, całkowita wartość zadania: 168000 PLN.

Planowane do realizacji działania projektowe opisane są w broszurze informacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Broszura informacyjna projektu Centrum Myśli Antykorupcyjnej

 

1. Analiza aktu prawnego – Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

2. Analiza aktu prawnego – Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

3. Analiza aktu prawnego – Ustawa o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności

4. Analiza aktu prawnego – Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

5. Analiza aktu prawnego – Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

1. Analiza danych statystycznych art. 228 k.k.

2. Analiza danych statystycznych art. 229 k.k.

3. Analiza danych statystycznych art. 230 k.k.

4. Analiza danych statystycznych art. 231 k.k.

5. Analiza danych statystycznych art. 296a k.k.

 

1. Bank Dobrych Praktyk – Administracja publiczna

2. Bank Dobrych Praktyk – Bezpieczeństwo

3. Bank Dobrych Praktyk – Gospodarka

4. Bank Dobrych Praktyk – IT

5. Bank Dobrych Praktyk – Służba zdrowia

 

1. Sytuacja Sygnalistów w obszarze służby zdrowia

2. Sytuacja Sygnalistów w obszarze informatyzacji

3. Sytuacja Sygnalistów w obszarze gospodarki

4. Sytuacja Sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości

5. Sytuacja Sygnalistów w administracji publicznej