Centrum Myśli Antykorupcyjnej – Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2025-2030

Tytuł zadania: Centrum Myśli Antykorupcyjnej.

Opis zadania/cel projektu: wypracowanie propozycji Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2025-2030 (tzw. Strategii Antykorupcyjnej).

Wartość dofinansowanie: 168000 PLN, całkowita wartość zadania: 168000 PLN.

Planowane do realizacji działania projektowe opisane są w broszurze informacyjnej.

Broszura informacyjna projektu Centrum Myśli Antykorupcyjnej