Etyka w administracji

TEMATYKA SZKOLENIA „ETYKA W ADMINISTRACJI”

Zajęcia dydaktyczne/ omawiane tematy cz I

 • przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką służby cywilnej
 • regulacje prawne w zakresie etyki zawodowej
 • dylematy etyczne i właściwe zachowania pracowników w sytuacji konfliktu interesów, kumoterstwa, nepotyzmu, klientelizmu, dylematów lojalnościowych
 • zjawisko anomii w administracji
 • naruszanie zasad etycznych a pierwsze symptomy korupcji w urzędzie/rozpoznawanie zachowań
 • rola przełożonego w przestrzeganiu zasad etycznych
 • systemowe sposoby ograniczenia nadużyć
 • etyka w administracji jako skuteczny element profilaktyki antykorupcyjnej /metody przeciwdziałania korupcji w instytucji

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz II

 • wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji przed nadużyciami (sygnaliści, audyt kontrola zarządcza)
 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty (omówienie sytuacji trudnych i wątpliwych)
 • organizacja systemu sygnalistów w urzędzie – skuteczne rozwiązywanie wewnętrznych problemów/ prowadzenie infolinii etycznej, obsługa zgłoszeń internetowych, właściwy dobór doradców etycznych
 • 10 złotych zasad etycznego postępowania
 • algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem zachowań nieetycznych

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz III

 • techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej, podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników
 • różnice między zachowaniami nieetycznymi a korupcją z uwzględnieniem przepisów kodeksowych przydatnych w codziennej pracy
 • konsekwencje naruszenia zasad etycznych/korupcji dla pracownika
 • negatywne skutki zachowań nieetycznych dla instytucji
 • metodologia postępowania urzędnika administracji w przypadku korupcji

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz IV

 • działania nieetyczne a korupcja w zamówieniach publicznych urzędu, sposoby zapobiegania
 • polityka prezentowa- przyjąć czy odmówić ?
 • analiza ujawnionych spraw korupcyjnych w urzędach państwowych studium przypadków
 • skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych etycznie w swoim zespole i instytucji
 • wydawnictwa i poradniki przydatne w codziennej pracy
 • nowatorskie podejście do przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym

Metoda realizacji programu – szkolenie/warsztaty/dyskusja/studium przypadków/praca zespołowa/ konsultacje zgłaszanych problemów merytorycznych, prezentacja spotów. Istnieje również możliwość przygotowania praktycznych scenek rodzajowych. Na wszystkich etapach będzie na bieżąco sprawdzana aktywność i wiedza uczestników poprzez pytania kontrolne.