Procedury i polityki antykorupcyjne – opracowanie i wdrożenia

Czyli co powinniśmy zrobić, aby być bardziej odpornym na korupcję

 1. Analiza ryzyka korupcyjnego instytucjonalna i stanowiskowa (kraj/sektor/organizacja/ludzie)
 2. Polityka antykorupcyjna
 3. Audyt antykorupcyjny
 4. Polityka prezentowa
 5. Kodeks etyczny
 6. Procedury zgłaszania przypadków korupcji -anonimowy telefon/e-mail zgłoszeniowy, zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne
 7. Procedury wyjaśniania podejrzeń korupcji
 8. Dekalog dobrego Doradcy etycznego/antykorupcyjnego
 9. Due dilligence/KYC – ocena kontrahenta pod kątem ryzyka korupcji
 10. Analiza innych obszarów antykorupcyjnego compliance: zgodność ze standardami
 11. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
 12. Procedury antykorupcyjne w zamówieniach/ zakupach
 13. Newsletter antykorupcyjny
 14. Procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów w organizacji
 15. System kompleksowych szkoleń antykorupcyjnych: podstawowe, doskonalące, zarządcze
 16. Antykorupcyjna Polityka Informacyjna –jawność
 17. Norma ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi -wdrożenie i certyfikacja
 18. Procedury postępowania na wypadek kontroli lub wejścia organów ścigania
 19. Zasady odpowiedzialności pracowników za czyny korupcyjne
 20. Poradnik antykorupcyjny
Indeks Percepcji Korupcji TI