System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

PROPOZYCJA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU SKUTECZNE WDROŻENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM ( S P Z K )

1. Warsztaty szkoleniowe dotyczące zasad organizacji SPZK – 5 godzin, zakres tematyczny:

a) informacje podstawowe:

 • aktualne zagrożenia korupcyjne,
 • skala korupcji w Polsce,
 • systemowe sposoby walki z korupcją (prewencja, wykrywanie, zwalczanie, analiza),
 • niekaralne formy korupcji (nepotyzm, kumoterstwo, kuplerstwo, konflikt interesów),
 • pierwsze symptomy korupcji w urzędzie,
 • wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji (sygnaliści, audyt, kontrola zarządcza),
 • rola przełożonego w zapobieganiu korupcji,
 • postrzeganie społeczne korupcji – badania opinii społecznej

b) działania podejmowane w ramach profilaktyki antykorupcyjnej
c) przyczyny wdrażania SPZK
d) przedstawienie istniejących Systemów Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – wady, zalety
e) modelowy SPZK Akademii Antykorupcyjnej

 • założenia
 • elementy składowe: analiza zagrożeń, okresowe informacje nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu, strategie, polityki antykorupcyjne, kodeksy etyczne, szkolenia e-lerningowe, działania prewencyjne, informatory/biuletyny antykorupcyjnego dla pracowników, telefony zaufania, intranetowa skrzynka antykorupcyjna, anonimizacja zgłoszeń, wewnętrzne mechanizmy weryfikacji informacji, postępowania wewnętrzne, audyt, kontrola, informacje zarządcze, polityka informacyjna, zasady postępowania w przypadku zaistnienie korupcji, korupcja w zamówieniach publicznych, współpraca z organami ścigania, informacja zwrotna dla sygnalisty, bank dobrych praktyk antykorupcyjnych itp
 • dokumentacja i proces wdrożenia
 • weryfikacja skuteczności wdrażanego rozwiązania
 • zewnętrzna końcowa certyfikacja systemu

f) przygotowanie szkoleń pracowniczych nt SPZK
g) działania informacyjne dotyczących wdrażanego SPZK

2. Konsultacje wdrożeniowe 5 godzin
3. Odbiór i certyfikacja systemu 5 godzin

Istnieje możliwość modyfikacji czasu i programu zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego.