Tarcza antykorupcyjna

kompleksowy system zabezpieczenia antykorupcyjnego instytucji państwowych

może obejmować regularne działania w następujących zakresach:

 •  badanie odporności instytucji na korupcję
 • przygotowanie szkoleń podstawowych w zakresie korupcji
 • ocenę stanu bezpieczeństwa antykorupcyjnego
 • analizy zagrożeń korupcyjnych/wewnętrznych i zewnętrznych/
 • identyfikację miejsc/stanowisk wrażliwych
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń antykorupcyjnych dla osób szczególnie zagrożonych korupcją
 • oceny ryzyka korupcyjnego
 • analizy pierwszych symptomów korupcji w urzędzie
 • prowadzenie anonimowego antykorupcyjnego telefonu zaufania
 • doradztwo w sprawach podejrzeń korupcji
 • obsługę antykorupcyjnej skrzynki mailowej
 • pomoc w zakresie rekrutacji osób na stanowiska pełnomocników ds. antykorupcyjnych lub osób realizujących Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
 • analiza zasadności tworzenia komórek antykorupcyjnych w urzędzie
 • weryfikacja wewnętrznych mechanizmów obronnych instytucji
 • pomoc w przygotowaniu antykorupcyjnych programów dla przełożonych
 • okresowe analizy informacji nt. nieprawidłowości korupcyjnych w funkcjonowaniu urzędu
 • konsultacje przy przygotowaniu strategii, polityk, kodeksów antykorupcyjnych
 • doradztwo w zakresie prewencji antykorupcyjnej, prowadzenia polityki informacyjnej
 • współtworzenie katalogu zasad postępowania w przypadku zaistnienie korupcji w urzędzie
 • doradztwo w zakresie przygotowania wewnętrznych mechanizmów weryfikacji informacji dotyczących korupcji
 • pomoc w prowadzeniu postępowań wewnętrzne dotyczących podejrzeń korupcji
 • doradztwo w zakresie współpracy z organami ścigania w sprawach korupcyjnych