Międzynarodowa Norma ISO 37001

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
zapraszamy do współpracy we drożeniu lub certyfikacji.
Proces realizowany wyłącznie przez Certyfikowanych Audytorów Wewnętrznych Normy ISO 37001

Nowe obowiązki wynikające z „Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu”

Procedury, analizy ryzyka, szkolenia, bezpłatne konsultacje

Przygotowanie do skutecznego wdrożenia nowych regulacji prawnych:

a) „Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych…”
b) „Ustawy o jawności życia publicznego”

Jesteś zainteresowany budowaniem kompleksowej infrastruktury antykorupcyjnej zadzwoń

Tel. 22 298 54 45 kom. 720 912 445 mail: info@akademiaantykorupcyjna.pl

Nasz zespół

Prezes Zarządu
Przewodniczący Rady Fundacji
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji